Sisuleht

Infoturve MTAT.07.028
Infoturbe kursuse eesmärgiks on anda kuulajale ülevaade praktilistest infoturbega seotud probleemidest ja õpetada kuulajat infoturbest lähtuvaid probleeme tuvastama.

Kursuse info

Infoturve on mahult 3 EAP vääriline aine, mis lõpeb hindelise tulemusega. Iga teema kohta antakse kodune töö, mis võimaldab õpitut korrata ja nõuab iseseisvalt teemaga seotud materjalide läbimist. Aine lõpeb eksamiga, milles kontrollitakse semestri jooksul omandatud teadmisi. Rohkem infot eksami kohta leiab külgribalt: eksam.

Juhendajad:

Kristjan Krips krips(ät)ut(punkt)ee
Riivo Talviste riivo_t(ät)ut(punkt)ee
Hindamine

Hindamine toimub 100 punkti skaalas. Koduste ülesannete lahendamise eest on võimalik saada 60 punkti ja eksami eest 40 punkti. Eksamile pääsemiseks peab tudeng koguma kodustest ülesannetest vähemalt 40 punkti.

A - suurepärane (91 -100%)
B - väga hea (81 - 90%)
C - hea (71 -80%)
D - rahuldav (61 - 70%)
E - kasin (51 - 60%)
F - puudulik (0 - 50%)